DINSDAG 21 NOVEMBER 2023 | ANATOMIEGEBOUW UTRECHT

PID IN DE PERIFERIE

LIVE NASCHOLING PRIMAIRE IMMUUNDEFICIËNTIES

Deze nascholing is voor internisten, medisch immunologen, infectiologen, longartsen, KNO-artsen en kinderartsen, werkzaam in de periferie.

Accreditatie toegekend (4 punten):
NVVI/CMI, NIV, NVK en NVALT
 NVvAKI en NVKNO.

IN ÉÉN MIDDAG HELEMAAL UP-TO-DATE!

Primaire immuundeficiënties (PID), ook wel afweerstoornissen genoemd, zijn zeldzame (genetische) aandoeningen van het immuunsysteem. De klinische presentatie is zeer wisselend en symptomen kunnen bestaan uit ongebruikelijke infecties, verhoogde infectiefrequentie, auto-immuniteit en auto-inflammatoire manifestaties en hoger risico op (hematologische) maligniteiten. Dit maakt het stellen van een (vroege) diagnose complex, vereist betrokkenheid van verschillende specialismen en goede samenwerking tussen de 2e en 3e lijn. De nascholing PID IN DE PERIFERIE belicht het ziektebeeld, diagnose en nieuwe behandelingen via casuïstiek en expertise van specialisten. Goede samenwerking tussen specialismen en instellingen kan de diagnose versnellen en patiëntenzorg verbeteren!

Dr. Jiri Wagenaar | Internist-Infectioloog
Noordwest Ziekenhuisgroep
Voorzitter programmacommissie

LEERDOELEN

  • Immuniteit, refresher van de basis.
  • Symptoom- en patroonherkenning van primaire immuundeficiënties (PID), aan de hand van de klinische presentatie van de patiënt.
  • Diagnosestelling: welke tools kunnen worden ingezet in de periferie? En hoe kan hierin worden samengewerkt met de academie?
  • Inzicht in een aantal specifieke vormen en uitingen van primaire immuundeficiënties, zoals auto-immuniteit en pulmonale pathologie, aan de hand van casuïstiek.
  • Kennis van huidige en nieuwe behandelmethoden.

PROGRAMMA

13.00 – 13.30 Inloop met broodjes
13.30 – 13.40 Welkom door voorzitter
Dr. J.F.P. (Jiri) Wagenaar
Internist – infectioloog
Noordwest Ziekenhuisgroep
13.40 – 14.15 Sessie 1: Herken de patiënt met een primaire immuundeficiëntie
Klinische presentatie van de patiënt: symptoom- en patroonherkenning.
Prof. Dr. P.M. (Martin) van Hagen
Internist- klinisch immunoloog
Erasmus MC

DOELGROEPEN

Deze nascholing is voor specialisten uit de periferie:

• Medisch immunologen
• Infectiologen
• Internisten
• Longartsen
• KNO-artsen
• Kinderartsen

Voor alle groepen is accreditatie aangevraagd.

LOCATIE

Anatomiegebouw Utrecht
Bekkerstraat 141 – Utrecht
030-20 72 086

Het Anatomiegebouw is goed bereikbaar per openbaar vervoer of OV-fiets. U kunt parkeren in een aantal garages op loopafstand of in de wijk. Meer informatie vindt u op: www.anatomiegebouw.nl

Deze nascholing wordt mogelijk gemaakt door